Kellele: Otsa Mesila (Albox  OÜ)

Saue vald, 76302 Harjumaa

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemiseavalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm digiallkirjastatult ja üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

I. Taganemisõigus

1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda lepingust/tellimusest 14 päeva jooksul.

2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates Tellimuse kättesaamise päevast.

3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Albox OÜ-d oma otsusest lepingust/tellimusest taganeda vabas vormis kirjutatud avaldusega (e-postiga saadetud kiri). Kasutada võib ka allolevat taganemisavalduse tüüpvormi.

Kui Tarbijale/tellijale on tellimus väljastatud, siis tuleb see tagastada  aadressil Albox OÜ, Otsa, Laitse, Saue vald, 76302 Harju maakond või kokkuleppel.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui avaldus taganemisõiguse kasutamise kohta on esitatud enne taganemistähtaja lõppu. Tellimuse tagastamise kohustus on 14 kalendripäeva möödumisel päevast, mil tarbija teatas oma lepingust/tellimusest taganemisest. Tagastamise kulud kannab tarbija.

II. Lepingust taganemise tagajärjed

1. Kui tarbija taganeb sidevahendi abil sõlmitud lepingust/tellimusest, tagastab Albox OÜ tellijale viimase poolt kantud Tellimuse kulud. Tagasimakse tehakse kasutades sama makseviisi, mida tarbija kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui tarbija on andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks.

2. Seni kuni tarbija ei ole Tellimust tagastanud võib Albox OÜ keelduda tagasimaksete tegemisest.

III. Lepingust taganemise tüüpvorm

Kellele: Albox OÜ, Otsa, Laitse, Saue vald, 76302 Harju maakond , e-post alboxou@gmail.com

Kellelt (tarbija nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni number: …………………………………………………………………………………………..

Otsus: Käesolevaga taganen lepingust/tellimusest, mille sõlmisin Otsa mesila veebipoe vahendusel.

Tellimuse, millest taganen,  number ja kuupäev: …………………………………………………………………………………………..

Tellimuse, millest taganen, kättesaamise kuupäev: …………………………………………………………………………………………..

Tarbija allkiri (ainult juhul, kui avaldus esitatakse paberil)/digiallkiri: …………………………………………………………………………………………..

Käesoleva avalduse kuupäev: ………………